1 Voor een samenvatting van het bewijs met betrekking tot de verspreiding van de bevolking binnen stedelijke gebieden, zie Philip M. Hauser, “The Changing Population Pattern of the Modern City”, inCities and Society, 2e ed., eds. Paul K. Hatt en Albert J. Reiss, Jr. (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1957),Lees meer